PC/Språkprov

Airways kan erbjuda Proficiency Check (PC) på följande klasser och typer:

Single Engine Piston Land

Multi Engine Piston Land

Instrument Rating SE

Instrument Rating ME

Piper PA46.

 

Språkprov

Airways erbjuder språkprov på engelska och svenska upp till nivå 6.