Länkar

Utbildning

Flygteoriskolan – Vår samarbetspartner och Sveriges största skola för teoretisk flygutbildning

CSN – Centrala studiestödsnämnden – Centrala studiestödsnämnden betalar ut det statliga studiestödet.

 

Flygbranschen

Diamond Aircraft

Tillverkare av våra flygplan Svenska Flygbolag – Nyheter kring svenska flygbolag. Flygtorget – Nyheter inom flygbransch, platsannonser, flygfakta, forum m.m.

 

Myndigheter

Transportstyrelsen – luftfart – Här hittar du information om luftfart. Du kan till exempel hitta information om tillstånd, certifikat, flygplatser, flygbolag, tillverkning, underhåll, tillbud och olyckor samt miljö.

Transportstyrelsen – Blanketter – Transportstyrelsens blanketter. För certifikat och medical -blanketter titta under ”Luftfart”.

Transportstyrelsen – Certifikat och utbildning – Här hittar du information om flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning,flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter med mera.